105X70

120X70

130X70

140X70

150X70

160X70

170X70

160X75

160X80

170X75

170X80

180X80

180X90

גדלים מיוחדים

חצי פינה

מיוחדות וזוגיות

110X110

120X120

130X130

135X135

140X140

145X145

150X150

150 עגול

164 עגול

180 עגול

200 עגול

אובלי

אמבטיון מלבני

אמבטיון פינתי