אגנית רוחב 80 עם תעלת ניקוז

אגנית רוחב 90 עם תעלת ניקוז

אגנית רוחב 100 עת תעלת ניקוז

אגנית רוחב 70 עם תעלת ניקוז